HRA Kalite olarak, hizmet kalitesine güvenilen, verdiği sözü tutan, çalışanına ve işverenine saygı duyan, hatalarını unutmayan ve tekrarlanmaması için kökten çözüm ilkesini benimseyen bir firma olacağız.

HRA Kalite olarak, günü kurtarmak politikası gütmeyen, başarılarıyla avunmayan ve kayıplarıyla hayata küsmeyen çalışma tarzını benimseyeceğiz.

Birlikte yürüttüğümüz “TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler”, ”TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” ve “TS EN ISO/IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standartları tam bir entegrasyon içinde yönetim sistemimizi oluşturmaktadır. Her bir sistemin şartları ayrı ayrı yerine getirilirken müşterek olan konularda uygulanan sistem her bir sistemin gereğini de karşılamalıdır.  Bu gereklilik esas alınarak iyi bir meslekî ve teknik uygulama ile müşteriye hizmet verirken;

    • TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında sunmakta olduğumuz deney hizmetlerinin kalitesinden asla ödün vermeyeceğiz.
    • TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında sunmakta olduğumuz belgelendirme faaliyetlerinde tüm adaylara adil davranacağız, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinden asla ödün vermeyeceğiz.
    • TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında sunmakta olduğumuz muayene faaliyetlerinde bağımsızlık ve gizlilik ilkelerinden asla ödün vermeyeceğiz.

 

Emanetçiliğin, niyette doğruluk ve davranışta olgunluk anlayışını profesyonelliğin gerekleriyle sunmaya gayret edeceğiz. Bu gayret ancak müşterinin ihtiyacını anlayarak ve firmamızın karşılayabileceği yükümlülüklerin sözünü vererek gerçekleşecektir. Çünkü müşteriye, eğitim ve deneyim şartları oluşmadan sahip olmadığı bir niteliği kazandırmak HRA Kalitenin yaşam tarzına aykırıdır. Faaliyet kapsamımızı aşan müşteri beklentileri, eğer firmamızın bağımsızlık ilkesi ve standartlaşmış mesuliyeti zedelenmeyecekse detaylandırılır ve firma içi ve dışında çözüm arayışı başlar.

Müşteri memnuniyeti ile ilgili olarak, her türlü öneri,  şikâyet ve talebin kolayca iletebildiği mevcut sistemimizi daha da iyileştirmeye gayret edeceğiz. Bu sistem çerçevesinde uygun yöntemlerle topladığımız beklentiler gizlilik esasları içerisinde ele alacak; yasal şartlara, etik ilkelerimize ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde adil bir yaklaşımla değerlendirecek ve müşterilere geri bildirimde bulunacağız. Hizmet sunumumuzun her aşamasında kabul ettiğimiz sorumluluklarımızı müşteri memnuniyeti odaklı ele almaya gayret edeceğiz.

Mevcut sektörel faaliyet alanlarımızda, başarılı bir şekilde mesleki ve teknik uygulama sunacak, teknolojik gelişmelerin çıtasını belirleyecek ve müşterilerimize kaliteli, güvenilir hizmet sunacak bir firma olacağız.

Tüm personelimize, idari ve teknik yetkinlik kazandırmak; kalite dokümanları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kendi birimlerinde uygulamalarını sağlamak; iş etiği, tarafsızlık, gizlilik, iş güvenliği, müşteri ilişkileri vb. rehberlik konularında bilgilenmelerini sağlamak adına eğitimler vererek, altyapı ve çalışma ortamının huzur seviyesini, personelimizin ve firmanın teknik standardını sürekli yükseltmeye çalışacağız.

HRA Kalite olarak, müşterilerimiz ile hiçbir şekilde kredi, borç vb. isimler altında bir maddi çıkar ilişkisine girmeyeceğimizi ve ya bundan dolayı müşterinin meşru olmayan beklentilerini kesinlikle kabul etmeyeceğimizi taahhüt ederiz.

 

Vereceğimiz tüm hizmetlerde, yasa ve mevzuatın tüm yükümlülüklerini yerine getireceğiz.