Sektör için genel olarak sunulan hizmetle şöyle özetlenebilir:

 • 2. Taraf kalite mühendisliği hizmetleri (Bütün inşaat, mekanik ve elektrik ve enstrumantasyon faaliyetlerinin denetiminin koordinasyonu, raporlanması, kaydı ve yetkilendirildiğinde müşteriyle olan görüşmelerde firmanın proje boyunca temsili)
 • Kaynak Mühendisliği Hizmetleri (Kaynak Yöntemi ve sürecinin planlanması ve yaptırılması)
 • Kaynak Vasıflandırmaları (PQR Onayı)
 • Kaynakçı/Kaynak Operatörü Belgelendirme
 • Mekanik (Tahribatlı) Testler
 • NDT (Tahribatsız Muayene)
 • Tahribatsız Muayene Eğitimleri (ASNT-SNT-TC-1A’ya göre)

Ayrıca boru hattı çalışmasının niteliğine göre, HRA Kalite’nin sunduğu hizmetler başlıca 2 grupta toplanır:

1. Yeni boru hattı inşaatları

Yeni boru hatlarının inşaası sürecinde HRA Kalite:

 • Boru İmalatı
 • Stoklama
 • Dizgi
 • Kanal Açımı
 • Kaynak
 • Tahribatsız Muayene
 • Kaplama
 • İndirme
 • Geri Dolgu
 • Hidrostatik Test

Ana başlıklarında kalite güvence ve kalite kontrol hizmetleri sunmaktadır.

2. Çalışmakta olan hatlar üzerindeki canlı bağlantılar (Hot Tap)

Teknik emniyet gereksinimlerinin yüksek olduğu canlı bağlantılar kapsamında HRA Kalite:

 • API 1104-Ek B’ye Göre Kaynak Yöntem Onayı (Simulasyon Parçası üzerinde)
 • API 1104-Ek B’ye Göre Kaynakçı Vasıflandırmaları (Simulasyon Parçası üzerinde)
 • Canlı bağlantı sırasında saha supervizyonu hizmetleri sunmaktadır.