WPS hazırlanması, WPQR testleri ve Kaynakçı testleri planlanması ve koordinasyonu gibi klasik kaynak mühendisliği hizmetlerine ilave olarak “HRA Kalite” nin "işe özel çözümler" üretme yaklaşımına dair örnekler aşağıdadır:

  • Kaplama kaynağı prosedürlerinin geliştirilmesi,
  • Özel malzemelerin kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi,
  • Kaynak tamiri prosedürlerinin geliştirilmesi,
  • Projeye özel kaynak problemleri için çözüm araştırılması ve geliştirilmesidir.