“TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardına göre akredite bir denetim kurumu olarak “HRA Kalite”,

  • Kaynak parametrelerine sahada nezaret etmekle ve kayıt almakla başlayan,
  • Sonrasında test parçalarına tahribatsız muayene uygulanması,
  • Test numunelerinin işlenmesi,
  • Tahribatlı testlerinin icra edilmesi,
  • Başarılı olan testler için kaynak yöntem onayı belgesinin düzenlenmesiyle devam eden bir “paket hizmeti”sunar.

“Paket Hizmeti” yaklaşımı “HRA Kalite” müşterilerinin, piyasa ortalamasının ötesinde bir hız ve kalitede hizmete ulaşımını sağlamaktadır.

Bu hizmetimiz ile ilgili teklif talebinizi “İndirilebilir Dokümanlar” başlığı altında yer alan “HRA.FR.103 HİZMET TALEP FORMU” ile tarafımıza iletebilirsiniz.