İmalatçıların özellikle emniyet açısından kritik ürünlerin imalatı için sağladığı malzemelerde standardın talep ettiği kimyasal ve mekanik değerlerin ham malzeme tarafından sağlandığının ispatı gerekmektedir.

Bu aşamada “TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardına göre akredite bir bağımsız muayene kuruluşu olarak HRA Kalite, EN 10204 standardının gerekliliklerine göre:

  • Ham malzemeden numune alımına ve markalamasına nezaret eder
  • Ham malzeme standardının talebi olan testlerini gerçekleştirir veya koordinasyonunu sağlar
  • EN 10204 Tip 3.2 sertifikasyonunu gerçekleştirir.

Bu hizmetimiz ile ilgili teklif talebinizi “İndirilebilir Dokümanlar” başlığı altında yer alan “HRA.FR.103 HİZMET TALEP FORMU” ile tarafımıza iletebilirsiniz.