“HRA Kalite” özellikle enerji sektöründe müşterilerinin ekonomik ve ölçülebilir hedeflerinin gerçekleşmesi için yılların tecrübe ve birikimini proje takip sistemiyle yoğurup hizmete sunmuştur. Proje takip sistemi kapsamında aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir:

  • Tedarikçi firmanın üretim tecrübesini ve kapasitesini baz alarak projeye ait iş programının doğrulanması,
  • Yapılan fabrika ziyaretleri ile imalat ilerleme durumun yerinde gözlemlenmesi ve raporlanması,
  • Proje Yönetimine, ilerleyen aşamalardaki riskler konusunda önceden bilgilendirecek bir bakış açısıyla raporlama yapılarak, yönetimin zamanında önlem almasına olanak sağlanmasıdır.